Мама - первое слово в каждой судьбе

14 октября в Республике Беларусь отмечается День Матери. Беларусь — единственная страна, где празднование Дня матери приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Никто не любит, нас так, беззаветно и верно, как мама. Она дает нам первые уроки нравственности и духовности, доброты и нежности. 


Ад шчырага сэрца: падарунак любай маме / укладальнік А. Бадак. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2016. - 254 с.

У зборніку расказваецца пра маці знакамітых айчынных пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў, рэжысёраў, а таксама сусветна вядомых прадстаўнікоў розных творчых прафесій. Адзін з раздзелаў складаюць вершы і апавяданні, прысвечаныя самаму дарагому чалавеку ў свеце.

Кніга багата ілюстравана рэпрадукцыямі карцін славутых жывапісцаў розных краін і эпох і архіўнымі фотаздымкамі, на якіх захаваны воблік жанчыны-маці.


Барадулін, Р. Евангелле ад мамы: кніга паэзіі / Рыгор Барадулін. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1995. — 462 с.

Маці. Мова. Малітва. Пад гэтым трохзор’ем у свет чалавек прыходзіць. Пад гэтым трохзор'ем адыходзіць э прытулку часовага. Святло Вечнай кнігі, Матчына дабравесце, Матчына багаславенне, жыццёвы тлум і сум развітання — у кнізе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна «Евангелле ад Мамы».


Броўка, П. Пахне чабор...: Вершы. Паэмы / Пятрусь Броўка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011.- 232 с.

Сярод твораў змешчаных у кнізе – паэма “Голас сэрца”, прысвечаная памяці маці.

Гэта боль яго душы, бясконцая крыніца трывогі і гора. Прыехаўшы ў Мінск на другі дзень пасля вызвалення горада ад фашыстаў, П. Броўка спадзяваўся ўбачыць маці, якая заставалася ў роднай вёсцы паэта Пуцілкавічы на акупіраванай тэрыторыі. Але надзеі паэта не суджана было збыцца: немцы спалілі вёску, а жыхароў пагналі ў няволю ў лагер смерці Асвенцым. Толькі ў 1960 годзе паэт змог адліць свае пачуцці ў бронзу паэмы-помніка, паэмы-рэквіема.


Закруткин, В.А. Матерь человеческая: повесть, рассказ / Виталий Закруткин.- М.:  Профиздат, 1986.- 160 с.

Повесть удостоена Государственной премии имени А.М. Горького. В своем произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской женщины Марии, на долю которой в годы Великой Отечественной войны выпали жестокие испытания. Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно одна, Мария твердо верила в победу и постепенно сумела возродить жизнь на пепелище. Мария - и живой человеческий характер, и одновременно символическое воплощение той матери человеческой, в образе которой и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это - гимн женщине как прекрасному символу жизни и бессмертия рода человеческого.


Лешко, Ю.А. Мамочки мои... или Больничный Декамерон: роман / Юлия Лешко. — Минск: Регистр, 2013.  —  446, [2] с.

Эта книга родилась из киносценария, написанного Юлией Лешко для 12-серийного телефильма «Ой, ма-мо-чки!..», чтобы частично восстановить те линии, которые по разным причинам потерялись в экранной версии. …Кто-то, возможно, упрекнет автора в том, что уж очень они хорошие, эти ее «мамочки». Что реальная жизнь куда жестче и в портретах медиков не всегда преобладают акварельные тона. Что проблем куда больше, чем может показаться, когда читаешь эту книгу. Просто автор ставила перед собой другую цель. Чтобы одни читательницы улыбнулись, вспомнив этот период своей жизни — за несколько недель до рождения ребенка, и всех тех, кто помогал ему появиться на свет. Другие — задумались о материнстве. Кто-то — обрел надежду на материнство. Героини этой книги — завтрашние мадонны. Пусть их будет больше!


Ліпскі, У.С.  Мама. Малітва сына / У. С. Ліпскі. – Мінск:  ЛМФ "Неман", 1999.- 288 с.

Сваю кнігу Уладзімір Ліпскі назваў самым дарагім для кожнага чалавека словам — «Мама». Што гэта — аповесць, нізка навел ці, як вызначыў сам аўтар, — малітва?.. Праўда і.тое, і другое, і трэцяе. Гэта споведзь душы, якую любілі і любяць, якую шанавалі і шануюць, якая жыла і жыве жыццём, поўным клопатаў, радасці і драматызма. Гэта кніга для малых і для дарослых, для тых, хто вучыцца і хто вучыць. Гэта кніга для ўсіх.


Мама, маці, матуля...: вершы /  уклад. А. Канапелькі і В. Шніпа. — Мінск:  Мастацкая літаратура, 2006. —  448 с.

У кнiзе сабрана больш за 200 вершаў, прысвечаных мацi. Аўтарамi гэтых твораў з’яўляюцца класiкi беларускай лiтаратуры, народныя паэты Беларусi Янка Купала, Якуб Колас, Максiм Танк, а таксама нашы сучаснiкi — Раiса Баравiкова, Вiктар Шнiп, Людмiла Урублеўская i iншыя. “Мама, мацi, матуля...” кранае не толькi вершамi, але i iлюстрацыямi, на якiх фотамастакi змаглi паказаць мацi такой, якая яна ёсць — непрыхарошаную, недзе з трывогай у вачах, а дзесьцi з радасцю за сваiх дзяцей, з усёдаравальнасцю... Кнiга непаўторная тым, што нясе ў сабе ўрачыстасць, прыгажосць i шчырае прызнанне ў любовi самаму роднаму чалавеку на Зямлi — Мацi”.


Мосунова, Д. А.  Мама 3 / Дарья Мосунова. — М. : Сибирская Благозвонница, 2010.  — 336 с.

Перед вами увлекательные зарисовки из дневника молодой мамы. И не просто мамы, а мамы... тройняшек... Рассказы о приключениях многодетной семьи наполнены нежностью и большой материнской любовью. Они интересны, необычны, ярки, написаны с юмором и, что особенно важно, вселяют уверенность, что, несмотря на все трудности,  дети - это счастье. 


Святость материнства. — М.: Сибирская Благозвонница, 2009. —  354 с.  

Жизнь человека – неоценимый дар Божий. И зарождение её – величайшее чудо на земле. «Мама» - первое слово, которое произносит ребенок; «мама» - в этом слове любовь, нежность и безграничное доверие маленького сердца. Но что значит быть мамой? На это вопрос на страницах книги «Святость материнства» отвечают психологи и священники, матери и сами дети.


Слезы матери. О великой силе материнской молитвы за детей: Рассказы и свидетельства очевидцев о чудесной помощи Божией. - М.: Паломник, 2015. – 240 с.

Книга "Слезы матери" представляет собой сборник рассказов, воспоминаний, писем, проповедей священников, посвященных теме материнства. Повествования, приведенные в книге, очень поучительны. Основанные на реальных примерах, они показывают великую и действенную силу материнской молитвы за детей, помогают сохранить спокойствие в самых отчаянных ситуациях, призывая неуклонно обращаться с горячей молитвой к Господу, Пречистой Его Матери, к святым Православной Церкви, уповать на их помощь и заступление. 


Татаринов, Ю. А. О моей маме: воспоминания, рассказы, миниатюры / Юрий Татаринов. - Минск: Смэлток, 2018. - 239 с.

«История жизни моей мамы типична: мама вышла замуж, родила, муж оставил ее. В этой связи, что можно сказать тем, кто только вступает в самостоятельную жизнь?.. Будьте готовы к превратностям судьбы!»

Юным любителям чтения


Детям о маме: сборник / сост. Е. И. Михаленко. - 8-е изд.. - Минск: Белорусская Православная Церковь, 2018. - 45, [3] с.

В сборник вошли литературные произведения о матери и всепобеждающей силе материнской любви классических и современных писателей для детей среднего школьного возраста. В них рассказывается о самом важном человеке в жизни каждого - о маме, и о том, как нужно её любить и беречь.


Детям о материнской любви:  сборник: для мл. шк. возраста / сост. И.А. Старостина.- Минск:  Белорусская Православная Церковь, 2013.- 64 с.

В сборник вошли стихи, рассказы и притчи для детей младшего и среднего школьного возраста о материнской любви. Мама, словно птица, заботливо прикрывает надежным крылом свое дитя от невзгод и опасности. Не спит ночами у кроватки больного малыша. Крепко держит за руку, когда ему страшно или одиноко. Советует в первых сложных ситуациях. Учит доброте, умению дружить и любить, помогать и сострадать. Материнская любовь - это бездонная чаша ангельского терпения, житейской мудрости, душевной доброты и сердечного тепла, неутомимой, бескорыстной заботы и бесконечной преданности.


Якімовіч, А.М. Каб мама ўсміхалася: апавяданні, казкі, смяшынкі: для мл. шк. узросту / А.М. Якімовіч.- Мінск :  Народная асвета, 2012.- 120 с.

Хто загляне ў кніжку і прачытае яе, навучыцца вялікай мудрасці, цеплыні і дабрыні, чуласці і смеласці, чалавечай спагадлівасці, узаемавыручцы і многаму іншаму, з чым мы сустракаемся ў жыцці і без чаго не можам абысціся.

Кніга адрасуецца не толькі малодшым школьнікам, але і настаўнікам, выхавацелям, бацькам – усім, каго цікавіць мастацкае слова.

Выставку подготовила О. Жибурт,
библиограф 1 категории отдела обслуживания и информации
ГУ “Дзержинская районная централизованная библиотечная система”
Анонсы

Ноябрь
«Пристрастия, которые забирают жизнь»: библиотечный квилт к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Начало в 14:00

Декабрь
«Пусть всегда будет завтра»: инфо-дайджест к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Начало в 10:00

Декабрь
«Особое творчество особенных людей»: презентация выставки творческих работ посетителей отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения»
Начало в 11:00
Последние новости

Ноябрь
10:36

Ноябрь
10:25

Ноябрь
12:20