В июне 1942г. в 30 км от Минска (в Станьковском лесу) на парашютах была выброшена разведгруппа «Чайка» в составе 3 человек: командир группы — Минаков Михаил Ильич, радист — Путято Виктор Иванович, Хромова Анна Васильевна. Задача группы — выйти на нелегальное расположение и обеспечить передачу разведданных о передвижении фашистских войск по железной дороге Брест — Москва.
В начале августа 1942 г. Дзержинское, партийно-комсомольское подполье «Смерть фашизму» устанавливает связь с группой и обеспечивает ее всеми необходимыми разведданными, важнейшие из которых передавались командованию фронта. В дальнейшем состав группы был значительно увеличен (за два года – до 40 человек) за счет подпольщиков и разведчиков Дзержинского района — Ридевский Наполеон Фелицианович, Станкевич Франц Леопольдович, Юшкевич Геннадий Владимирович, Безнос Анна Борисовна, Мезина Антонина Леонтьевна, Владимир Вашкевич, Ф. Станкевич, А. Казей, А. Рымар… Они проявили себя смелыми и находчивыми разведчиками. 

Группа “Чайка”.  Первый слева В. Вашкевіч

Группа не только обеспечила регулярную передачу сведений о передвижении фашистских войск по железной дороге Брест — Минск, но также сведения об их передвижении по шоссейным дорогам Слуцк — Минск и другим, данные о расположении фашистских гарнизонов, их численности и вооружении. Вместе с подпольщиками группа провела операцию по изъятию чеканки в Дзержинском банке, изъяли подлинник фашистской карты с расположением в г. Минске и вокруг него всех воинских частей и точек укреплений. По указанию командования фронта карта была передана за линию фронта через партизанский коридор. Группа обеспечивала командование данными о местонахождении немецкого шпалоразрушителя, который был уничтожен советской авиацией.
В составе разведгруппы «Чайка» действовала  диверсионная  группа во главе с  Б.П. Цапушкиным.  На ее боевом счету – три  пущенные под откос вражеские эшелоны.
На базе  спецгруппы «Чайка» была сформирована  разведгруппа «Джек» (командир П.В. Крылатых) для сбора сведений  о противнике  в Восточной Пруссии, где она успешно действовала до весны 1945 года.

“Чайка” у Станькаўскім лесе.

З успамінаў  Ф.Л. Станкевіча,  былога сувязнога спецгрупы “Чайка”.

Першым сувязным групы “Чайка” стаў  Уладзімір Вашкевіч. Ён і наладзіў сувязь групы з  Дзяржынскім падполлем.на кемлівасць і разважлівасць Вашкевіча звярнуў увагу камандзір групы М.І. Мінакоў. З часам Уладзімір Мхайлавіч стаў яго намеснікам. 
Група пашырала зону сваіх дзеянняў. У полі яе зроку ўжо былі  Дзяржынск, станцыі Негарэлае, Койданава, Фаніпаль, Мінск… Пашыраўся і актыў групы  з мясцовага насельніцтва, з антыфашычтаў, якія служылі ў намецкіх гарнізонах.
Вялі мы і прапагандысцкую работу  ў раёне.
Але галоўнай нашай справай  была разведка. І вялі яе паспяхова. Групе ўжо было недастаткова  адной радысткі.  Прыслалі другую. Яе размясцілі ў Станькаўскім лесе. Уся група збірала  разведданыя  аб праціўніку.  Мы ведалі аб дзейнасці  нямецкай управы і справаздачах яе  стаўленікаў, аб плануемых немцамі акцыях  супраць партызан  і мірнага насельніцтва, атрымлівалі чыстыя бланкі  пропускаў і падрабязныя звесткі  аб асабовым складзе паліцыі.
Перад падыходам Чырвонай арміі была выдзелена група  на чале з А.І. Чудзіным з задачай не дапусціць знішчэнне станцыі Койданава. Як толькі на чыгунцы спыніўся рух, немцы пачалі рыхтаваць да ўзрыву ўсе склады станцыі і саставы, якія не паспелі вывезці. Смелая атака разведчыкаў перашкодзіла гэта зрабіць. Яны захапілі вялікую групу палонных з гарматай і даставілі  ў в. Суднікі, дзе знаходзілася камандаване  спецгрупы. 3 ліпеня  1944 года члены групы і  інструктар Дзяржынскага падпольнага  райкома КП(б)Б А.М. Шалай былі ўжо ў Дзяржынску, дзе прынялі меры па яго захаванні.

Памяць: гісторыка-дакументальная  хроніка Дзяржынскага раёна.- Мн.: БЕЛТА, 2004.- С. 379-380.

Анонсы

Июль
Купаловский день в библиотеке
Начало в 11:00

Июль
«Разноцветная планета»: беби-арт площадка
Начало в 11:00

Июль
«Семья – источник вдохновения»: семейный праздник ко Дню семьи, любви и верности
Начало в 17:30