Творчасць паэта, празаіка і драматурга Уладзіміра Караткевіча заўсёды знаходзіць водгук у сэрцах чытачоў. І сёння, у дзень 90-годдзя з дня яго нараджэння, удзельнікі народнага літаратурнага клуба «Выток» з глыбокай пашанай прысвячаюць свае вершы менавіта яму.

Антон Анісовіч

Быў. Ёсць. Будзеш!

Шляхоў ты лёгкіх не шукаў,

Быў там, дзе больш патрэбен людзям,

Багацця ў грошах не збіраў,

З іх толку ў вечнасці не будзе.

Тваім багаццем было слова,

Кнігі – адданыя сябры,

Бацькоў лагоднейшая мова,

Бусліны клёкат на двары.

Радком натхнёны быў заўжды,

Такім “бяззбройным і бясспрэчным”.

Імчаць у далеч дні, гады,

А ты – “Быў. Ёсць.” І будзеш вечна!

Рэгіна Рэўтовіч,

член Саюза пісьменнікаў Беларусі

***

Шматгранны талент майстра слова!

Бруяцца думкі адмыслова!

Радок паэта – розны, вольны, –

Расквеціць травы ў полі здольны,

Узняць у неба радасць песні,

Намаляваць світанак весні,

Азёраў роўнядзь люстраную…

Радок паэта ўсё ўшануе:

Дзяцінства вабныя сцяжынкі

І пах матулінай хусцінкі,

Абрус сатканы, бохан хлеба,

Юнацтва сны і ў зорках неба,

Нязнаны шлях ад роднай хаты,

Пакуты, горыч, боль і … страты,

Журбу народа, шчодрасць сэрца

І слёз шчымлівае азерца…

Радок бяззбройны і бясспрэчны

Шануе продкаў рэй адвечны.

Шматгранны талент майстра слова!

У тым – жыцця яго аснова.

Людміла Круглік,

член Саюза пісьменнікаў Беларусі

*** 

Тваёй зямлі напеў спрадвечны

Звініць у голасе крыніц,

Радок бязбройны і бясспрэчны

Кладзецца на бялюткі ліст.

Там боль кахання з жалем страты,

Якую на шляху даў лёс.

Зялёны луг, матулі хата,

Дзе ажывае думак стос

Аб мове, што цераз пакуты

Прайшла, каб адрадзіцца зноў.

І вера, што парваўшы путы,

Не знікне сярод іншых моў.

А будзе ў голас, пры народзе

Крычаць, спрачацца, размаўляць.

Па лузе жораў чынна пройдзе

І будзе над зямлёй крыляць.

Паэта лёс – гады, сустрэчы,

Вясна ў праменчыках мімоз.

Радок бяззбройны і бясспрэчны

У кнігі вершаў перарос.

Ядвіга Доўнар

Я сумую па радзіме


      " Я сумую па радзіме,

Па яе лугах і нівах,

Па трыпутніку, што гладзіў

Ногі збітыя мае..."

 (У. Караткевіч, " Мокрыя травы")


Неўтаймоўных шляхоў кіламетрамі

Па сучаснасці і ў даўніну

Вецер творчы " Вячэрнія ветразі"*,

Як старонкі жыцця, разгарнуў.

Пад калматай мінуўшчыны шатамі,

Дзе яго Каліноўскі Кастусь,

Што душою з народам, як з братам, і,

Каб жыццём асвяціць Беларусь.

Дум радком да чаго не прытуліцца –

Ёсць раманаў і нарысаў стос!

Бачыў, як дрэмлюць хаты на вуліцах.

Ведаў, дзе прызямліўся Хрыстос...

Сумаваў па трыпутніку роднаму,

Ногі збітыя лекаваў ім,

І па бульбе, і кропу гароднаму

І пяшчоціўся ў мокрым краі.

На зямлі, што пад белымі крыламі,

Важкі, годны акрэслены след

За вякамі не згубіцца стылымі!

Быў. Ёсць. Будзе між іншых планет!

* "Вячэрнія Ветразі"(1960), "Быў. Ёсць. Буду"(1986) – зборнікі вершаў Уладзіміра Караткевіча


Аксана Хацкевіч

***

Бук-трэйлер да кнігі У.Караткевіча

“Дзікае паляванне караля Стаха”

Прайшлі часы ліхіх пагонь.

Няма ўжо рыцараў, магнатаў,

А Караткевіч кліча зноў

Нас у мінулае заўзята.

Дзе сярод спрэчак і інтрыг,

Балотнай нечысці і зданяў

Кахання маячок узнік

Ад выпадковага спаткання.

Дзе радавіты мецэнат

Лісліва ў вочы пазірае.

Ды дэманічны той пагляд

Са свету сваякоў зжывае.

Імчацца коні ў небыццё,

Звіняць Балотныя Яліны,

Як знак ахвяры за жыццё,

Што нам прыносяць успаміны.

Але каханне верх бярэ,

Перамагаючы праклёны.

Яно гарыць, яно жыве,

Насуперак ліхой пагоні!

Алена Янкоўская

***

Да цябе – як да Бога: заўсёды на ты,

Бо няможна інакш, калі верыш так шчыра.

Непасрэднасць дзіцяці не сцерлі гады,

І з бусламі душа паляцела ў вырай.

Да цябе – як да брата: з любоўю сястры,

Бо падтрымку тваю адчувала штодня я.

І яе адчуваю да гэтай пары,

Праз яе белы свет для сябе адкрываю.

Да цябе – як да Бога: со страхам граху,

Бо на многія крыўды памог ты забыцца.

Я табе абяцаю: на цяжкім шляху

Мне з напрамку твайго аніколі не збіцца!

Анонсы

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00

Август
Рассказ «Два товарища»: творческие занятия в хобби-студии «Театрландия»
Начало в 11:00

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00