Мікола Багадзяж

Мікола Канстанцінавіч Багадзяж (16 мая 1957, в. Траянаўка, Барысаўскі раён, Мінскай вобласці) — гісторык-журналіст.
У 1984 г. закончыў гістарычны факультэт БДУ. Працаваў настаўнікам гісторыі ў Барысаўскім раёне, у 1985—1986 гг. у Валмянскай школе Дзяржынскага раёна. Потым працаваў у аддзеле археалогіі Інстытута гісторыі АН Беларусі, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. З 1990 г. працаваў журналістам. Займаецца даследаваннем і прапагандай гісторыі Беларусі. Аўтар кнігі «Сыны зямлі беларускай» (2002).  Сумесна з І. Масляніцынай (жонкай) напісаў кнігі «Слава і няслаўе» (1995), «Радзівілы — нясвіжскія каралі» (1997), «Радзівілы ў эпоху інтрыг і авантур» (2003) і інш. Шэраг артыкулаў прысвяціў радаводу Чапскіх, былых уладальнікаў Станькава, запісаў пра іх легенды і паданні.

Творы Міколы Багадзяж

Богодзяж, Н.К. Святой богатырь Илия из Мурома / Н. К. Богодзяж.-Минск, 2012.
Религиозное духовно-просветительное издание для детей.

Богодзяж, Н.К. Святые первомученики Руси Феодор и сын его Иоанн / Н. К. Богодзяж.-Минск, 2012.
Религиозное духовно-просветительное издание для детей.

Багадзяж, М. Сыны зямлі беларускай / М. Багадзяж.-Мінск : Нар.асвета,2002.-96 с.
Што мы ведаем пра княза Мсціслава Храбрага? Іншая справа – Яраслаў Мудры, сын Рагнеды… Але ж і Мсціслаў Храбры – яе сын, якога праславілі ў сваіх творах і Баян і аўтар “Слова пра паход Ігаравы”… 
Пра Мсціслава Храбрага, Давыда Гарадзенскага, Канстанціна Астрожскага і іншых слынных сыноў зямлі беларускай распавядаецца ў гэтай кнізе.

Масляніцына, І. Беларусь далетапісная : гістарычныя нарысы / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж.-Мінск : Літаратура і Мастацтва,2010.-224с.

 Аўтары запрашаюць чытача здзейсніць займальнае падарожжа ў наша далетапіснае мінулае, якое зусім не з’яўлялася дзікім і варварскім, але было высокакультурным і гераічным.

Масляніцына, І.А. Жанчыны, найбольш знакамітыя ў гісторыі Беларусі / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж. ― Мінск, 2008.

Масленицына, И.А. Радзивиллы в эпоху интриг и авантюр : ист. миниатюры / И.А. Масленицына, Н.К. Богодзяж.-Минск : Триоль, 2003. Эта книга - вторая из серии о несвижских князьях Радзивиллах. Авторы продолжают серию исторических миниатюр, охватывая время войн,  эпоху интриг, авантюр, любви, поэзии, подвигов.

Масленицына, И.А. Радзивиллы – несвижские короли : ист. миниатюры / И.А. Масленецына, Н.К. Богодзяж.-Минск : Триоль, 1997.-223 с.

Книга представляет собой исторические миниатюры о судьбах представителей несвижской ветви могущественного магнатского рода Радзивиллов. Книга интересна не только для специалистов в области истории, но и для широкого круга читателей, интересующихся прошлым Беларуси.

Масляніцына, І.А. Слава і няслаўе / І.А. Масляніцына, М.К. Багадзяж.-Мінск: Нар. асвета,1995.-255 с.

У кнізе – гісторыка-біяграфічныя нарысы пра жанчын, жыццё і дзейнасць якіх у той ці іншай ступені звязаны з беларускай зямлёй. Чытач знаёміцца з лёсам Барбары Радзівіл, Соф’і Слуцкай, трагічным каханнем князёўны Ганны Кобрынскай, даведаецца аб тым, якія адносіны да Беларусі маюць польская авантурыстка Марына Мнішак і расійская імператрыца Лізавета Пятроўна.

Масленицына, И.А. София Слуцкая : повесть-эссе / И.А. Масленицына, Н.К. Богодзяж ; худож. А.М. Кашкуревич.-Минск: Четыре четверти,2012.-223с.:ил.

Впервые историком Николаем Богодзяжем и публицистом Ириной Масленицыной предпринята попытка создания правдивого и последовательного жизнеописания Софии Слуцкой в контексте ее эпохи. Ведь до сих пор нигде не публиковалось подлинной биографии святой православной княгини Софии Слуцкой, небесной покровительницы столицы Беларуси  — Минска. Заслуги Софии Юрьевны  — последней представительницы рода рыцарей Православия, князей Олельковичей  — перед Богом и ее народом трудно переоценить: она была радетельницей храмов и монастырей, опекуншей братских школ, защитницей прав единоверцев в самые трудные времена гонений на Православие.  Авторы, основываясь на исторических документах и фактах, рассказывают о Софии Слуцкой в популярной форме, адресуя книгу широкому кругу читателей.

***

Багадзяж, М. Жыццё Дмахоўскага / М. Багадзяж // http://arkushy.narod.ru/kalinouski/library/bah_zhd.html

Багадзяж, М. Здраднік ці патрыёт? / М. Багадзяж // Краязнаўчая газета.-2004.-№3.-С. 7.
Януш Радзівіл.

Багадзяж, М. Ігнат Дамейка як гуманіст і інтэрнацыяналіст / М. Багадзяж // http://gw.lingvo.minsk.by/skc/vydanni/damiejka/bahadaz.html

Багадзяж, М. Нясвіжская Мельпамена / М. Багадзяж // Маладосць.-2004.-№11.-С. 131-138.
Францішка Уршуля Радзівіл.

Багадзяж, М. Я - беларуска... / Мікола Багадзяж // http://knihi com/ Mikola_Bahadziaz/Ja_-_bielaruska Maryja_ Mahdalena _Radzivil.html 
Марыя Магдалена Радзівіл

Багадзяж, М. Яны прыйшлі апошнімі / М. Багадзяж // Беларусь.-1998.-№6.-С. 33-34.

Масляніцына, І. Балерына і кароль : Апалонія Дарэўская / Ірына Масляніцына, Мікола Багадзяж // http://knihi. com/Iryna Maslanicyna/Baleryna_i_karol_Apalonija_Dareuskaja.html

Масленицына, И. Белорусские декабристки / И. Масленицына, Н. Богодзяж // Неман.-2002.-№11/12.-С. 135-157.

Масляніцына, І. Дзед з мiнскага капiшча / Iрына Маслянiцына, Мiкола Багадзяж // http://www.jurnal.by/list/362/dzed_z_minskaga _kapishcha.html

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларускі гістарычны часопіс.-2005.-№ 1-9.

Масленицына, И. Как дочь князя Витовта чуть не увела ВКЛ от Польши / И. Масленицына, Н. Богодзяж // АиФ.-2011.-27 апреля

Масляніцына, І. Тураўскае паданне / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Культура.-2011.-28 мая.

Літаратура аб жыцці і творчасці

Багадзяж Мікола Канстанцінавіч // Памяць. Гісторыка-дакумэнтальная хроніка Дзяржынскага раёна.- Мінск,2004.-С. 613.

Двое в истории : о творчестве Николая Богодяж и Ирины Масленицыной // http://www.sunlight.iatp. by/index.html?press_maslenitsina.html

Мікола Багадзяж // http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Мікола_ Багадзяж

Мікола Багадзяж // http://knihi. com/Mikola Bahadziaz/

Мікола Багадзяж // http://nn.by/?c=arprint&i=42225

Николай Богодзяж // http://www.zyorna.ru/authors/auth_4089/

Берлеж, М. Падарожжа ў далетапіснае мінулае / М. Берлеж // Мінская праўда.-2011.-10 верасня.

Николаева, М. Земли Беларуси до крещения Руси / М. Николаева // Рэспублика.-2010- 23 июля.

Рублевская, Л. Мессалин у нас не было / Л. Рублевская // Сов. Белоруссия.-2010.-13 октября.

Сага о настоящем // http://www.jurnal.by/list/2181/saga_o_ nastoyasem.html

Цікава, П. Артанія ў вусці Убарці / П. Цікава // http:// www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=4662&mode=print