Літаратурныя зборнікі ўдзельнікаў клуба "Выток"


Рэўтовіч, Р. Крынічка: вершы / Рэгіна Рэўтовіч – Мінск : А.М.Вараксін, 2011. – 136 с.

Простая, сціплая беларуская жанчына, сэрцам і душою закаханая ў неабсяжныя краявіды Радзімы, у сваім зборніку вершаў "Крынічка" з натхненнем, або з гумарам, а часам з пачуццём тугі і смутку, выказвае свае адносіны да жыцця, да прыроды, да існавання чалавека на зямлі.
Рэўтовіч, Р. У абдымках лёсу: паэзія / Рэгіна Рэўтовіч. – Мінск : Печанко А.Г., 2012. – 115 с.

Паэтычны зборнік “У абдымках лёсу” – гэта другі па ліку ўдалы ўклад Рэгіны Рэўтовіч у беларускую паэзію.Рэўтовіч, Р. Вяночак шчасця : паэзія / Рэгіна Рэўтовіч. – Мінск : Печанко А. Г., 2013. – 115 с.

Зборнік паэзіі “Вяночак шчасця” з’яўляецца трэцім у творчай біяграфіі Рэгіны Рэўтовіч, у якім яна дзеліцца з чытачом думкамі, пачуццямі, успамінамі.

Рэўтовіч, Р. Святло надзей / Рэгіна Рэўтовіч. – Мінск : Каўчэг, 2015. – 112 с.

Гэта чацвёртая асабістая кніга паэткі, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2013г. У зборніку "Святло надзей" аўтар дзеліцца з чытачом сваімі разважаннямі, назіраннямі, успамінамі. Асобнаю нізкаю сабраны пераклады вершаў іншых паэтаў.

Рэўтовіч, Р. І смех і гора : байкі, казкі, жарты / Рэгіна Рэўтовіч. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2016. – 68 с. : іл. – (Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

Калі ў вас дрэнны настрой ці апанавалі нягоды, то гэтая кніга – для вас. "І смех і гора" – пятая кніга аўтара, у якой адведзена месца толькі сатыры і гумару.

Героі вершаваных радкоў – сябры і блізкія людзі аўтара, які заклікае чытачоў з усмешкай пераадольваць цяжкасці, жыць у згодзе з сябрамі, быць заўсёды сумленнымі і з пазітывам крочыць па жыцці.


Рэўтовіч, Р. І На далонях жыцця : вершы, пераклады / Рэгіна Рэўтовіч. –Мінск : Чатыры чвэрці, 2018. – 112 с.

Рэгіна Рэўтовіч ужо добра вядомая аматарам беларускай паэзіі. Нельга не заўважыць, як з кожнай кнігай яе талент расквечваецца ўсё новымі колерамі. Сёння яна аўтар кніг: “Крынічка”, “У абдымках лёсу”, “Вяночак шчасця”, “Святло наздей”, “І смех і гора”. Друкуецца ў перыядычных выданнях “Вожык”, “Вясёлка”, калектыўных зборніках. Паспяхова займаецца перакладамі вершаў замежных аўтараў, а таксама пераапрацоўкай прозы ў вершаваную форму. Яе творы, перакладзеныя на музыку кампазітарам-выканаўцай Тамарай Кашчэва, уключаны ў зборнікі “Полёт вдохновения”, “Ты ў сэрцы маім, Беларусь!”.


Ревтович, Р. И. Если б раньше… : стихи / Р.И. Ревтович. – Минск : Белпринт, 2020. – 100с

В этой книге – вся моя жизнь, с облаками радости, с тучами огорчений, с каскадом проблем, с любовью к родной земле и окружающей среде.

Вспоминая слова Сергея Есенина – «Поэт может писать только о том, с чем он органически связан», – я понимаю, почему моя жизнь овеяна грустью, но изменить состояние души – не в моей власти.

Грустно, когда человек до седин живёт только памятью о былой любви, но, всё же, познав это восхитительное чувство, пусть и не взаимное, любой из нас счастлив.

Исповедуясь читателю, я понимаю, что чересчур откровенна, что я, как будто, жду поддержки, сопереживания.

Может быть и так. Кто-то меня поймёт, кто-то осудит, кто-то увидит себя в моих откровениях.

Пытаясь освободиться от ностальгии по ушедшим годам, я переосмысливаю всё, что осталось в прошлом, стремлюсь к самосовершенствованию, хочу дарить людям радость и дорожу каждым прожитым мгновением.

Увлекаясь произведениями других поэтов, к творчеству которых я отношусь с восхищением и глубочайшим уважением, я ещё занимаюсь переводами. Некоторые из них включены в эту книгу.

Желая всем мира и благополучия, тешу себя надеждой, что мой дорогой читатель меня поймёт, а мне станет легче, доверив самые сокровенные мысли добрым людям.

Регина Ревтович,

член Союза писателей Беларуси

Анонсы

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00

Август
Рассказ «Два товарища»: творческие занятия в хобби-студии «Театрландия»
Начало в 11:00

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00