"30-летнее эхо Чернобыля"


Чернобыль. Боль

Людмила Круглик

З першым промнем пасвятлеў Усход,

Паказаўшы шчаку ў румянах.

Вуліц шум, мітусіцца народ –

Красавік пачынае ранак.


А тады і не ведаў ніхто,

Што бяда падступіла блізка.

Віхар стронцыю зняў паліто,

Перакрэсліўшы лёсы рыскай.


Дзень спякотны і вецер сціх,

У дварах з матулямі дзеці...

І шпіталь. Ён да болю прывык –

Хлопчык з подыхам блізкай смерці.


Па даросламу вочы глядзяць

У блакіт далёкіх нябёсаў.

Ён не можа ўжо з ложку ўставаць –

Лейкімія – гэта сур’ёзна.


Сем гадоў, як пачаў жыццё –

На зыход імкнуцца дзянёчкі...

Я малю: "Адпусці, забыццё,

Не гасі блакітныя вочкі."


Думкі знікнуць нячутна ў начы...

А на ложках шпітальнай палаты

Стогнуць дзеці, зусім малышы,

Што чарнобыльскім пылам распяты.


Красавік, цёпла так, як тады,

На зямлю апусціўся вечар...

Зоркай гаснуць у небе гады...

Ды палаюць Чарнобыля свечы.


Што мы можам з табой, чалавек.?

Падтрымаць сваім спачуваннем,

Каб на момант радасны смех

Засланіў іх жыццё ад растання.


Тридцать лет...

Людмила Круглик

Тридцать лет трагической весны,

Где земля горела и стонала.

Тридцать лет, где взрывом без войны,

Судьбы смертною волной распяло.


Сколько смелых полегло тогда:

Ликвидаторов, бойцов, пожарных.

До сих пор ещё живёт беда

В испарениях земли угарных.


Лейкимия косит всех подряд,

Не щадит ни взрослых, ни ребёнка.

И растут кресты за рядом ряд,

Ударяя жалобно и звонко.


В Хойниках сегодня тишина,

Хоть прирола набирает силу,

Тихо слёзы льёт опять весна,

Умывая с горечью могилы.


Желание

Владимир Шиманович

Мне хочется... Чего же я хочу?

Весною крикнуть: "Здравствуй, друг!" – грачу?

Иль ласточкам о том же прокричать?

Иль над рекою вновь рассвет встречать?


Цветы плести с любимой на лугу?

Чего же я хочу, пока могу?

Увидеть, как рождается заря?

Подслушать, что там липы говорят?


Увидеть танец листьев в ноябре?

Иль детский крик услышать во дворе?

Увидеть первоцвет и чистотел?

Действительно, чего бы я хотел,


Пока я жив еще и полон сил?

Чего бы у небес я попросил?

Осенний крик прощальный птичьих стай?

Апрель цветущий? Яркий первомай?


Над головою – легких облаков?

Листвы зеленой? Синих васильков?

Ромашек белых? Яблонь аромат?

Или вернуться в тридцать лет назад,


Чтобы тогда у Господа молить

Единый день... Единый!!! Отменить!..

Чтоб над Землею нашей в то – ТОГДА!..–

Чернобылем не вспыхнула беда?!


И – над рекою – солнечный рассвет!

И – для любимых – все цветы в букет!

И – в целом мире – птичьи голоса!

Счастливый детский смех – под небеса!


Чтоб дождь стучал, и чтоб метель мела!

Пусть в нашем мире станет меньше зла!

ТЕПЛА, ЛЮБВИ и СЧАСТЬЯ – ЧЕРЕЗ КРАЙ!

Не многого прошу, Господь! Но, ДАЙ!!!


Зона адчужэння

Рэгіна Рэўтовіч

Знячэўку пакінулі месца абжытае,

Ды толькі чужою не стала зямля,

І памяць, карэннямі болю спавітая,

Прыцягвае, кліча-гукае здаля.


Вярнуцца на родныя гоні паселішча

Пякельны рэактар надзею спаліў,

Наўкола быльнёг, скрозь атручаны, селіцца,

Вяночкі самоты валошкі сплялі.


Ні сліўкі ніводнай не з’есці, ні вішанькі,

І белы наліў у журбе ападзе.

Абрусаў натканых узоры і вышыўкі

Трухнеюць у куфрах. Бяда – на бядзе...


Гавораць і пішуць аб вёсках пакінутых,

А думкі нясцерпна вярэдзяць душу,

Зямля тая – могілкі лёсаў адрынутых,

Дзе вецер, скуголячы, служыць імшу.


Збавення чакае ціш зоны адчужанай,

Сумуе ўтравелы Чарнобыльскі шлях,

Куточак зямлі, на пакуты асуджанай,

Прыняў на сябе эры атамнай жах.


Ды час наш жыцця не парушыць імклівасці,

Вітае прастора вясёлкамі мар,

Пазычым у вечнасці кроплю цярплівасці,

Каб радасць штодзённа сягала ў амбар.

Анонсы

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00

Август
Рассказ «Два товарища»: творческие занятия в хобби-студии «Театрландия»
Начало в 11:00

Август
Заседание молодежного клуба «ИГРАtime»
Начало в 10:00